STALO SA

V tejto časti nájdete pohľad do nedávnej minulosti nášho klubu. Na podstránkach je uvedený popis nami organizovaných akcií a udalostí, ktoré sa stali v minulých rokoch. Taktiež tu nájdete informácie a dokumentáciu z klubových prednášok Klubu kaktusárov NOBILIS v Bratislave ako aj našich výletov do zbierok alebo z našich návštev na podujatiach organizovaných inými klubmi kaktusárov. Nateraz sú tu informácie z rokov 2014 až 2019: