HISTÓRIA

História Klubu kaktusárov NOBILIS v Bratislave

Klub kaktusárov v Bratislave vznikol v roku 1959 pri Výskumnom ústave závlahového hospodárstva. Prvým predsedom bol Ing. Imrich Farský. Klub pozostával v tom čase z 18 členov, mal spoločnú zbierku kaktusov a sukulentov a organizoval aj prvé výstavy. Od r. 1963 pôsobil klub štyri roky v Obvodnom dome osvety Bratislava - Nivy, potom v r. 1967 preniesol svoje pôsobisko do Stanice mladých prírodovedcov na Búdkovej ceste. V tom čase bol predsedom Ing. Gavenčiak. V r. 1968 sa stal predsedom KK Ing. Gewisler, po ňom od r.1974 priateľ Alojz Balogh.

Výstavy kaktusov a sukulentov pokračovali na Búdkovej ceste, potom v Klube mladej rodiny v Petržalke. Klub úspešne vystavoval na medzinárodných výstavách Flóra Bratislava (1974, 1976, 1980, 1984-88) a Agrokomplex Nitra (1979, 1980, 1987), kde získal rad medailí a čestných uznaní. Veľkú obľúbenosť Bratislavčanov si v rokoch 1989-1997 získali výstavy v letnej čitárni Červený rak v centre mesta. Zažili sme tam nočnú prednášku Milana Zachara a Romana Staníka, o ktoré bol mimoriadny záujem. Svedčí o tom nielen vysoká účasť členov, ale aj hostí z iných klubov Slovenska, Čiech, Rakúska a Nemecka. V priestoroch Botanickej záhrady výbor klubu v zložení Hegewald, Rybka, Támová, Staník, Paták, Rončkevič vytvoril podmienky pre ďalšiu úspešnú činnosť klubu. Začali sa organizovať sympóziá, obnovili sa zájazdy do zbierok a klubové výstavy.

Prvé sympózium Bratislavská kaktusárska jar sa konalo v r.1995. Druhý a ďalšie ročníky boli z roka na rok lepšie a úspešnejšie, uskutočnili sa zájazdy napr. do viedenského Schönbrunnu, do Maďarska, ďalej do zbierky pr. Odehnala pri Brne, a pod. Vzácnymi prednášateľmi na klubových prednáškach a sympóziach boli Dr. Alfred B. Lau, W. Rausch, Uebellmann, Helmuth Nagl, manželia Wolfovci, Michael Wohlschlager, Ernst Zecher a iní.. Z Čiech to boli pr.: Odehnal, Grym, Pavelka, Gratias, Barčák, Šorma, Sladkovský, Halda, Kunte, Šnicer, Krajča, Procházka a ďalší. Z domácich menujme napr. priateľov: Zachar, Staník, Lux, Máriássy, Vrškový, pr. Vereš zo Sliaču a ďalší. (ak sme niekoho nespomenuli, nech nám to odpustí - alebo doplní údaje).

V roku 1978 bol Klub začlenený do Slovenského zväzu záhradkárov. V roku 1990 došlo k zmene názvu na Klub kaktusárov NOBILIS v Bratislave. Od tohto roku je klub súčasťou Spoločnosti českých a slovenských pestovateľov kaktusov a sukulentov, ktorá vznikla 6.10.1990 v Olomouci na valnej hromade. Zastupovali nás pr. Roman Staník a Alojz Balogh. Od r.1988 bol predsedom klubu Róbert Hegewald, od r. 1999 Igor Dráb a od roku 2001 Miro Luňák. Členská schôdza 4.10.2007 doplnila výbor o nových členov a predsedom klubu sa stal priateľ Albert Škrovan. Od roku 2019 je predsedom klubu priateľ Rado Benčík. Po 15 rokoch od založenia mal klub 155 stálych členov a 9 zorganizovaných výstav. Najvyšší počet 212 členov, klub dosiahol v roku 1990. V súčasnosti (rok 2020) sa počet pohybuje okolo 90 členov.

Ako červená niť sa životom klubu tiahnu mená dlhoročných členov, napr. pr. Gavenčiaka či p. Sámelovej, z ďalšej generácie Vlasáka, Matisa, Luxa, Drába či Staníka, ktorí podstatne dokresľujú tvár a úroveň bratislavského i slovenského kaktusárskeho života.

Výstavy kaktusov a sukulentov pokračovali na Búdkovej ceste, potom v Klube mladej rodiny v Petržalke. Klub úspešne vystavoval na medzinárodných výstavách Flóra Bratislava (1974, 1976, 1980, 1984-88) a Agrokomplex Nitra (1979, 1980, 1987), kde získal rad medailí a čestných uznaní. Veľkú obľúbenosť Bratislavčanov si v rokoch 1989-1997 získali výstavy v letnej čitárni Červený rak v centre mesta. Zažili sme tam nočnú prednášku Milana Zachara a Romana Staníka, o ktoré bol mimoriadny záujem. Svedčí o tom nielen vysoká účasť členov, ale aj hostí z iných klubov Slovenska, Čiech, Rakúska a Nemecka. V priestoroch Botanickej záhrady výbor klubu v zložení Hegewald, Rybka, Támová, Staník, Paták, Rončkevič vytvoril podmienky pre ďalšiu úspešnú činnosť klubu. Začali sa organizovať sympóziá, obnovili sa zájazdy do zbierok a klubové výstavy.

Prvé sympózium Bratislavská kaktusárska jar sa konalo v r.1995. Druhý a ďalšie ročníky boli z roka na rok lepšie a úspešnejšie, uskutočnili sa zájazdy napr. do viedenského Schönbrunnu, do Maďarska, ďalej do zbierky pr. Odehnala pri Brne, a pod. Vzácnymi prednášateľmi na klubových prednáškach a sympóziach boli Dr. Alfred B. Lau, W. Rausch, Uebellmann, Helmuth Nagl, manželia Wolfovci, Michael Wohlschlager, Ernst Zecher a iní.. Z Čiech to boli pr.: Odehnal, Grym, Pavelka, Gratias, Barčák, Šorma, Sladkovský, Halda, Kunte, Šnicer, Krajča, Procházka a ďalší. Z domácich menujme napr. priateľov: Zachar, Staník, Lux, Máriássy, Vrškový, pr. Vereš zo Sliaču a ďalší. (ak sme niekoho nespomenuli, nech nám to odpustí - alebo doplní údaje).

Prvé číslo klubového slovenského kaktusárskeho časopisu Kaktusy a sukulenty vyšlo v r. 1980. Pokračovaním časopisu Kaktusy a sukulenty je od r.1991 súkromný časopis Cactaceae etc, ktorého vydavateľom je Roman Staník a Igor Dráb.

Až do r. januára 1991 sa klub schádzal na Búdkovej ceste. Februárová schôdza sa konala už v nových priestoroch, v Petržalke v Klube mladej rodiny. Od roku 1995, vďaka pr. Rončkevičovi, nám priestory na klubovú činnosť poskytoval študentský internát Družba, resp priestor na výstavu počas Sypózia - Botanická záhrada UK. Aktuálne od roku 2020 sa klub stretáva v Dome kultúry CULTUS v bratislavskom Ružinove.

Výstavy kaktusov a sukulentov pokračovali na Búdkovej ceste, potom v Klube mladej rodiny v Petržalke. Klub úspešne vystavoval na medzinárodných výstavách Flóra Bratislava (1974, 1976, 1980, 1984-88) a Agrokomplex Nitra (1979, 1980, 1987), kde získal rad medailí a čestných uznaní. Veľkú obľúbenosť Bratislavčanov si v rokoch 1989-1997 získali výstavy v letnej čitárni Červený rak v centre mesta. Zažili sme tam nočnú prednášku Milana Zachara a Romana Staníka, o ktoré bol mimoriadny záujem. Svedčí o tom nielen vysoká účasť členov, ale aj hostí z iných klubov Slovenska, Čiech, Rakúska a Nemecka. V priestoroch Botanickej záhrady výbor klubu v zložení Hegewald, Rybka, Támová, Staník, Paták, Rončkevič vytvoril podmienky pre ďalšiu úspešnú činnosť klubu. Začali sa organizovať sympóziá, obnovili sa zájazdy do zbierok a klubové výstavy.

Prvé sympózium Bratislavská kaktusárska jar sa konalo v r.1995. Druhý a ďalšie ročníky boli z roka na rok lepšie a úspešnejšie, uskutočnili sa zájazdy napr. do viedenského Schönbrunnu, do Maďarska, ďalej do zbierky pr. Odehnala pri Brne, a pod. Vzácnymi prednášateľmi na klubových prednáškach a sympóziach boli Dr. Alfred B. Lau, W. Rausch, Uebellmann, Helmuth Nagl, manželia Wolfovci, Michael Wohlschlager, Ernst Zecher a iní.. Z Čiech to boli pr.: Odehnal, Grym, Pavelka, Gratias, Barčák, Šorma, Sladkovský, Halda, Kunte, Šnicer, Krajča, Procházka a ďalší. Z domácich menujme napr. priateľov: Zachar, Staník, Lux, Máriássy, Vrškový, pr. Vereš zo Sliaču a ďalší. (ak sme niekoho nespomenuli, nech nám to odpustí - alebo doplní údaje).

Klub má bohatú knižnicu, ktorú môžu využívať všetci členovia a ich priatelia. Obsahuje populárnu a odbornú literatúru o pestovaní kaktusov a sukulentov, z ktorej je možno čerpať veľa zaujímavých poznatkov. Literatúra je okrem slovenčiny aj v angličtine, nemčine, ruštine, češtine, maďarčine. Takže vybrať si môže každý.

Julo Matis a Lavranos

V r. 2014 sme si pripomenuli 55. výročie založenia klubu a v novembri roku 2019 sme oslávili už 60ku!

Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave, Botanická 3, 841 04 Bratislava
Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!