KONTAKT

Vážení priatelia,

ak máte nejakú otázku týkajúcu sa kaktusov a sukulentov, kľudne sa obráťte na niektorého z členov výboru (vrátane predsedu). Sme tu na to, aby sme vám vaše otázky zodpovedali, každý z nás predsa nejako začínal a dobrá rada mu pomohla nielen pri začiatkoch kaktusárenia.

Radovan Benčík, predseda klubu

0905 717 312 klubkaktusarovnobilis@gmail.com 

Stanka Motajová, člen výboru

0905 480 978 motajenka@gmail.com 

Silvia Nevická, člen výboru

0905 350 350 silvia.nevicka@gmail.com  

Ľubomír Volnár, člen výboru

0944 153 979‬ volnar1@uniba.sk 

Noro Zlámal, člen výboru

0948 192 633 zlamalnoro@gmail.com

Aktuálne zloženie členov výboru bolo odsúhlasené na členskej schôdzi dňa 2.9.2021.

Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave je po právnej stránke Občianskym združením, zaregistrovaným na MVSR. Registrácia vykonaná dňa: 3.12.1990, číslo spisu: VVS/1-900/90-3228.
IČO: 42128901, DIČ: 2022643216.

IBAN: SK02 8330 0000 0025 0171 7842 Fio Banka SK, SWIFT kód: FIOZSKBAXXX 

Korešpondenčná adresa: Hornodvorská 43, 900 25 Chorvátsky Grob, e-mail: klubkaktusarovnobilis@gmail.com

Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave, Botanická 3, 841 04 Bratislava
Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!