2015

V tejto časti nájdete pohľad do nedávnej minulosti, čiže popis akcií a udalostí, ktoré sa stali v roku 2015. Nájdete tu informácie z klubových prednášok a klubových akcií KK NOBILIS z roku 2015.


Uskutočnené prednášky a klubové akcie KK NOBILIS v roku 2015:

3.12.2015 - od 17:00 Mikulášska schôdza bola ako každý rok v priestoroch skleníkov v Botanickej záhrade UK. Táto už tradičná Mikulášska schôdza s Vianočnou kapustnicou a bohatou tombolou s prebytkami rastlín a ďalších kaktusárskych potrieb ako aj občerstvením pre kaktusy a kaktusárov :-) sa opäť niesla v príjemnej predvianočnej atmosfére.

Účasť členov bola tradične veľmi slušná, avšak chýbali nám prítomnosť a humor nášho predsedu, ktorý bol odcestovaný na opačnej strane zemegule na jeho výprave za kaktusmi v Peru. Tombola a kapustnica sú jednoznačným ťahákom pre členov, ktorí chodia na schôdze menej často. S organizáciou mikulášskej schôdze Radovi pomohli viacerí členovia, menovite Emka, Majka, Miloš, Vlado a po jej skončení pomáhali dať priestory skleníka botanickej záhrady do pôvodného stavu aj viaceri ďalší členovia, za čo im patrí vďaka. Veľká vďaka patrí Jarke a Janovi, za pomoc pred a po akcii ako aj pri tombole.

Naspäť ku schôdzi. Na začiatku sme rozdali český časopis (tým čo ho odoberajú), Evka zbierala členské nabudúci rok. V rámci občerstvenia v ponuke bola 2 x kapustnica od Miloša + Majky a Ruda, 1 x divinový guláš od Radovej manželky, množstvo vína od Martina, káva od Milana. Doma napečených koláčov a pagáčov bolo nesčítane. V tombole bolo pár stovák rôznych cien, takže si na svoje prišli všetci účastníci tejto schôdze. Ceny sme žrebovali zhruba hodinu, už tradične je cien rôzneho charakteru pomaly viac ako tombolových lístkov. Celá akcia prebehla hladko, spokojní kaktusári sa po tombole rozišli užívať si Vianočné sviatky s očakávaním ešte lepšej sezóny v roku 2016:

5.6. - 7.6.2015 21. Bratislavská Kaktusárska jar 2015, 
tradične spojená s predajnou výstavou kaktusov a sukulentov v Botanickej záhrade v Bratislave. Počasie nám vyšlo a na tejto najväčšej bratislavskej kaktusárskej udalosti roku sa zúčastnilo množstvo vystavovateľov z domáceho klubu. V sobotu nás poctili návštevou kaktusári z iných častí Slovenska a Čiech, ponúkajúci svoje rastliny na predaj návštevníkom tejto výstavy. Piatková prednáška Romana Štarhu nemala chybu, rovnako ako sobotňajší kaktusársky guláš a grilované klobásky. Atmosféru botanickej záhrady doplnilo niekoľko neviest, ktoré sa počas dňa prišli fotografovať. Poctila nás návštevou aj lokálna televízia. Tešíme sa na akciu o rok.

5.11.2015 o 18:00 - prednáška Milana Zachara - Vtedy v Amerike (1990-2015) z jeho ciest za kaktusmi po americkom kontinente nesklamala, Milan pútavo a občas nostalgicky zaspomínal nielen na mexickú flóru ale aj na množstvo našich priateľov z radov kaktusárov. Výborné a naviac s hudobným podmazom.

1.10.2015 Poľský kaktusár a vášnivý cestovateľ Andrzej Mucha nám odprezentoval výber jeho foto úlovkov z jeho šiestich ciest po Bolívii a Argentíne, ktoré boli zamerané na jeho obľúbený rod Parodia. Predstavil nám systematiku rodu, spôsob delenia rastlín podľa veľkosti semien, kvetov a tvaru rastliny a ukázal obrázky snáď všetkých voľne rastúcich parodií v južnej amerike. Že bolo na čo pozerať dokumentujú nasledovné fotografie (prvé sú foto autora, potom foto parodií v prírode a posledné dve sú fotografie z jeho balkónovej zbierky) a už teraz sa tešíme na pripravovaný článok do časopisu Cactaceae. Škoda len, že túto skutočne výbornú prezentáciu nevidelo viac členov nášho klubu...

5.6. - 7.6.2015 21. Bratislavská Kaktusárska jar 2015, 
tradične spojená s predajnou výstavou kaktusov a sukulentov v Botanickej záhrade v Bratislave. Počasie nám vyšlo a na tejto najväčšej bratislavskej kaktusárskej udalosti roku sa zúčastnilo množstvo vystavovateľov z domáceho klubu. V sobotu nás poctili návštevou kaktusári z iných častí Slovenska a Čiech, ponúkajúci svoje rastliny na predaj návštevníkom tejto výstavy. Piatková prednáška Romana Štarhu nemala chybu, rovnako ako sobotňajší kaktusársky guláš a grilované klobásky. Atmosféru botanickej záhrady doplnilo niekoľko neviest, ktoré sa počas dňa prišli fotografovať. Poctila nás návštevou aj lokálna televízia. Tešíme sa na akciu o rok.

3.9.2015 Michal Mariássy - prezentácia z jeho tohtoročnej cesty Mexiko 2015. Fotografie budú doplnené. Bolo sa načo pozerať, veď Michal sa z Mexika vrátil pred štvrťrokom. Okrem úžasnej krajiny nám odprezentoval aj pár obrázkov z domorodej fauny a flóry a pútavo porozprával o jeho dobrodružnej ceste a vskutku zaujímavých a odvážnych cestovateľských zážitkoch. Mexiko je Mexiko.

Prvý júlový štvrtok, dňa 2.7.2015, o 17:00 sa v zasadačke internátu Družba konala prednáška výnimočného zahraničného špecialistu na kaktusy a sukulenty, pána Ralfa Hillmanna zo Švajčiarska. Požiadali sme ho, aby nám pri príležitosti jeho návštevy v Čechách a na Slovensku urobil prednášku na tému Po cestách juhozápadu Bolívie a on nám vyhovel. Napriek dovolenkovému obdobiu sa zúčastnilo asi 40 členov i nečlenov nášho klubu. Všetci budú súhlaasiť, že p. Hillmann urobil pútavý prierez z jeho cesty po Bolívii a viacerých navnadil na výlet do tejto nádhernej krajiny. Pár obrázkov z jeho prezentácie:

5.6. - 7.6.2015 21. Bratislavská Kaktusárska jar 2015, 
tradične spojená s predajnou výstavou kaktusov a sukulentov v Botanickej záhrade v Bratislave. Počasie nám vyšlo a na tejto najväčšej bratislavskej kaktusárskej udalosti roku sa zúčastnilo množstvo vystavovateľov z domáceho klubu. V sobotu nás poctili návštevou kaktusári z iných častí Slovenska a Čiech, ponúkajúci svoje rastliny na predaj návštevníkom tejto výstavy. Piatková prednáška Romana Štarhu nemala chybu, rovnako ako sobotňajší kaktusársky guláš a grilované klobásky. Atmosféru botanickej záhrady doplnilo niekoľko neviest, ktoré sa počas dňa prišli fotografovať. Poctila nás návštevou aj lokálna televízia. Tešíme sa na akciu o rok.

5.6. - 7.6.2015 21. Bratislavská Kaktusárska jar 2015, 
tradične spojená s predajnou výstavou kaktusov a sukulentov v Botanickej záhrade v Bratislave. Počasie nám vyšlo a na tejto najväčšej bratislavskej kaktusárskej udalosti roku sa zúčastnilo množstvo vystavovateľov z domáceho klubu. V sobotu nás poctili návštevou kaktusári z iných častí Slovenska a Čiech, ponúkajúci svoje rastliny na predaj návštevníkom tejto výstavy. Piatková prednáška Romana Štarhu nemala chybu, rovnako ako sobotňajší kaktusársky guláš a grilované klobásky. Atmosféru botanickej záhrady doplnilo niekoľko neviest, ktoré sa počas dňa prišli fotografovať. Poctila nás návštevou aj lokálna televízia. Tešíme sa na akciu o rok.

4.6.2015 o 18:00 v prednáška nášho predsedu Alberta Škrovana o jeho ceste po Bolívii a nových objavoch z rodu Sulcorebutia. Jednoducho paráda, kto nevidel, môže ľutovať. Nie nadarmo je Albert predseda klubu.

14.5.2015 o 17:00 p. Kolařík v našich tradičných klubových priestoroch uskutočnil prednášku o kvitnúcej Patagónii. Odprezentoval približne 300 fotografií rastlín, prevažne kaktusov ale aj iných kvetov, či krajinárskych záberov z tejto zaujímavej časti sveta.

30.4 - 3.5.2015 Výstava Flóra Bratislava 2015 v Incheba Expo aréne

Výstava prebiehla od štvrtka do nedele v čase od 9:00 do 18:00. Náš stánok s kaktusmi a sukulentami bol v bratislavskej Inchebe v hale B1, na prvom poschodí, oproti schodisku úplne vľavo v rohu pri automatoch s nápojmi. Videli ste množstvo špičkových výstavných kúskov, mnohé z nich kvitli. V predajnej časti boli k dispozícii kaktusy, sukulenty a sadenice chilli paprík. K dispozícii bolo niekoľko členov kaktusárskeho klubu KK Nobilis v Bratislave, ktorí neúnavne a ochotne poskytovali návštevníkom odborné poradenstvo pri pestovaní kaktusov a sukulentov. Počas výstavy Flóra mali naši členovia Albert Škrovan a Radovan Benčík dve odborné prednášky na tému Kaktusy a sukulenty, a to v sobotu o 15:30 a v nedeľu o 13:30. Prednášky sa stretli s veľkým ohlasom verejnosti. Ďakujeme všetkým návštevníkom za návštevu našej expozície!

2.4.2015 o 18:00 p. Procházka, prednáška o veľkodruhu Gymnocalycium bruchii

Parádna prednáška o juhoamerických miniatúrach, kde kvet je násobne väčší ako rastlina. Pán Procházka je skutočný odborník, ktorý nám do detailov vysvetlil všetko možné o zhruba 20 rôznych variet a subspécií druhu Gymnocalycium bruchii. Pár obrázkov, najprv z Argentíny, domovskej krajiny tohto druhu, potom pár foto z nálezísk (rôzne otŕnenie rastlín) a nakoniec pár kvietkov v domácej zbierke:

5.3.2015 o 18:00 klubová výročná schôdza - predseda klubu informoval o činnosti za uplynulý rok, o výške príspevkov 2% získaných v roku 2014, o pripravovaných akciách na rok 2015 a nakoniec premietol obrázky z výletov po zbierkach našich kaktusárskych priateľov na Slovensku a v Čechách ako aj z výstavy kaktusov v Talianskej Bologni. Na záver odprezentoval pár obrázkov kaktusov a sukulentov Igor Dráb, ktorý počas schôdze ponúkal prebytky špecializovanej kaktusárskej literatúry.

5.2.2015 o 18:00 prednáška Romana Staníka o jeho ceste po Patagónii. V skratke: tí, čo neboli na schôdzi môžu ľutovať. Špičková prezentácia špičkového kaktusára z jeho cesty po nádhernej južnej Argentíne - Patagónii. Kaktusov tam rastie len zo päť rodov, no okolie je proste úžasné (ľadovce, lamy, tučniaky, pasúce sa steaky, ...). Obrázky vravia samé za seba, veď posúďte sami:

8.1.2015 o 18:00 prvá - januárová schôdza - s prednáškou Michala Mariássyho o jeho nedávnej ceste po Mexiku. Videli sme množstvo nádherných záberov mexickej prírody. Prezentácii dominovali hlavne rastlinky rodu Epithelantha, na ktoré sa Michal na tejto ceste prednostne zameral. O tom, že cesta splnila účel niet pochýb, jeden z jeho fotografických úlovkov sa dostal aj na titulku časopisu Cactaceae 4/2014, konkrétne Epithelantha pachyrhiza subsp. pulchra s veľkým žltým kvetom. Veľkosť rastliny môže klamať, sú to necelé dva centimetre v priemere:

Uskutočnené akcie iných kaktusárskych klubov v 2015:

1.5.2015 Prvomájové otevírání skleníků v Chrudimi

15.- 17.5.2015 Otváranie sezóny, Dvůr Králové nad Labem

23. - 26. 5.2015 Výstava kaktusov a ostatných sukulentov v Mestskom kultúrnom stredisku Sliač

28. - 30. 5.2015 XVI. výstava kaktusov a sukulentov, KK Islaya Trnava

30.5. - 7.6.2015 Výstava kaktusů, Brno - Čtyřlístek

30. - 31.5.2015 Eugendorf, Salzburg Rakúsko, linka na ich web

6.6.2015 Piešťany IX. sympózium Kaktusárske Piešťany 2015

26.- 28.6.2015 KAKTUSY V POBESKYDÍ 2015

27.5.9.2015 XVI. Jesenné stretnutie kaktusárov v Trnave islaya.rastislav.net/sympo.html

10. - 20.9.2015 Podzimní výstava kaktusů a sukulentů v Praze 10:00-18:00 www.spks.cz

11. - 18.9.2015 Podzimní výstava sukulentů a kaktusů v Brně 9:00-17:30 www.sukulentar.cz

26.9.2015 Zamykání sezóny v Chrudimi www.cact.cz/chrudimska-burza-a216

17.10.2015 Podzimní sympozium v Brně

Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave, Botanická 3, 841 04 Bratislava
Všetky práva vyhradené 2022
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!